high res0002 smallDe Stichting Kind in Nepal trekt zich het lot aan van kansarme kinderen in Nepal, die om welke reden dan ook niet de opleiding en verzorging krijgen die hen in staat stellen om hun talenten te ontplooien en later als volwassene een waardig bestaan te leiden. Het uitgangspunt daarbij is:

Give a man a rupee and he eats for a day.
Teach him a trade and he eats for a lifetime.

Onder dit motto voert de stichting verschillende activiteiten uit. De belangrijkste zijn:

De stichting sponsort leerlingen van de Buddha Academy, een grote kostschool in Kathmandu en kinderen van het Children Welfare Centre, een kindertehuis in de omgeving van Kathmandu. Beide scholen hebben een Nepalees bestuur, maar zij zijn vrijwel geheel afhankelijk van buitenlandse giften.

De stichting heeft daarnaast een aantal activiteiten in eigen beheer opgezet. In Nepal staan zij bekend onder de naam MICROPROJECTS. Het gaat hier om de volgende projecten:

Pokali projecten:

  • De bouw van een school in Pokali, in de bergen in het oosten van Nepal. De stichting draagt ook bij in de jaarlijkse exploitatielasten, o.a. de salarissen van drie leraren.
  • De stichting heeft gezorgd voor de financiële middelen om in Pokali een gezondheidscentrum te stichten. Zij betaalt ook de salarissen van twee medewerkers van dit centrum.

Sundarijal Children Projecten (SCP):

  • Kinderen uit Sundarijal, een gebied ten noorden van Kathmandu, waarvan de ouders niet in staat zijn om schoolgeld, boeken en schooluniformen te betalen, worden door bemiddeling van de stichting geholpen.
  • Uitgifte van studiebeurzen o.a. aan SCP leerlingen, die het eindexamen (klas 10) behaalden, voor een beroepsopleiding of een tweejarig College (klas 11 en klas 12 en soms ook voor bachelorstudies.
  • Bijdragen aan meerdere projecten van privé- en gouvernementsscholen in de regio
  • Naaicursussen voor vrouwen