Artikelindex

Het gebied Pokali ligt ongeveer 2500 m hoog in de bergen in de provincie Okhaldhunga ten zuiden van het Mount Everestgebied. Je kunt er alleen te voet komen. Naar de dichtstbijzijnde "autoweg" is het minstens 1 dag lopen. Er wonen uitsluitend mensen uit de lagere kasten. Toeristen komen er nauwelijks. Afgezien van de primitieve landbouw is er geen werk. Veel mannen trekken dan ook weg om ergens anders werk te zoeken.

Namgel Sherpa, een Sherpagids uit deze streek, vertelde tijdens een trekking een van onze bestuursleden over de problemen van zijn dorp. Naar aanleiding daarvan sponsort onze stichting twee projecten:

  • Pokali School
  • Pokali Gezondheidszorg

pokali

 


 

POKALI SCHOOL

Een school werd node gemist. Door de stichting is daarom geld bijeen gebracht om een school te bouwen. Die werd geopend in 2007. Het werd een groot succes, want de school telt inmiddels al meer dan 250 kinderen en het gebouw is al weer veel te klein. In 2013 en 2014 zijn vier nieuwe lokalen worden bijgebouwd en zijn de daken volgens voorschrift van de overheid vervangen door blauw golfplaat. De stenen daken kunnen instorten en lekken bij hevige regenval in de moessontijd.

Na de aardbeving in 2015 heeft de stichting  de school geheel aardbevingsbestendig herbouwd en een kleinere school in Pokali kunnen restaureren, dankzij vele giften van sponsoren en stichtingen

De school telt negen onderwijzers. Daarvan worden er zes betaald door de overheid. De stichting heeft toegezegd voor tenminste vijf jaar de salarissen van de andere drie onderwijzers voor haar rekening te nemen. Er is nog een permanent gebrek aan leermiddelen en andere schoolbenodigdheden. We proberen ook daar wat aan te doen.


 

POKALI GEZONDHEIDSZORG

In het gebied van Pokali sterven nog veel baby’s tijdens of kort na de bevalling. Op dringend verzoek van de dorpsbewoners heeft de stichting de bouw van een gezondheidscentrum in Pokali mogelijk gemaakt. Dit centrum werd in 2009 feestelijk geopend. Dagelijks komen hier veel patiënten voor kraamhulp, gezondheidsadviezen en medicijnen. Ook is er een kleine ziekenzaal. In 2010 kwam er bovendien een aparte kraamkamer bij. De stichting betaalt de salarissen van de twee verpleegsters, van wie inmiddels één een cursus voor vroedvrouw heeft kunnen volgen in de Kathmandu Vallei.

In 2013 heeft een arts uit het ziekenhuis in Dhulikhel (in het oosten van de Kathmandu Vallei) een bezoek gebracht aan het gezondheidscentrum en heeft ons nuttige adviezen gegeven. Hij heeft de stichting ook geadviseerd om financiële steun te verlenen aan het initiatief van bewoners van een lager gelegen dorp in de Pokali vallei om daar een gezondheidscentrum te bouwen.

Na de aardbeving in 2015 is het gezondheidscentrum dankzij vele giften van sponsoren en stichtingen gedeeltelijk aardbevingsbestendig gerestaureerd en herbouwd.