Artikelindex

 

POKALI SCHOOL

Een school werd node gemist. Door de stichting is daarom geld bijeen gebracht om een school te bouwen. Die werd geopend in 2007. Het werd een groot succes, want de school telt inmiddels al meer dan 250 kinderen en het gebouw is al weer veel te klein. In 2013 en 2014 zijn vier nieuwe lokalen worden bijgebouwd en zijn de daken volgens voorschrift van de overheid vervangen door blauw golfplaat. De stenen daken kunnen instorten en lekken bij hevige regenval in de moessontijd.

Na de aardbeving in 2015 heeft de stichting  de school geheel aardbevingsbestendig herbouwd en een kleinere school in Pokali kunnen restaureren, dankzij vele giften van sponsoren en stichtingen

De school telt negen onderwijzers. Daarvan worden er zes betaald door de overheid. De stichting heeft toegezegd voor tenminste vijf jaar de salarissen van de andere drie onderwijzers voor haar rekening te nemen. Er is nog een permanent gebrek aan leermiddelen en andere schoolbenodigdheden. We proberen ook daar wat aan te doen.