Artikelindex

 

POKALI GEZONDHEIDSZORG

In het gebied van Pokali sterven nog veel baby’s tijdens of kort na de bevalling. Op dringend verzoek van de dorpsbewoners heeft de stichting de bouw van een gezondheidscentrum in Pokali mogelijk gemaakt. Dit centrum werd in 2009 feestelijk geopend. Dagelijks komen hier veel patiënten voor kraamhulp, gezondheidsadviezen en medicijnen. Ook is er een kleine ziekenzaal. In 2010 kwam er bovendien een aparte kraamkamer bij. De stichting betaalt de salarissen van de twee verpleegsters, van wie inmiddels één een cursus voor vroedvrouw heeft kunnen volgen in de Kathmandu Vallei.

In 2013 heeft een arts uit het ziekenhuis in Dhulikhel (in het oosten van de Kathmandu Vallei) een bezoek gebracht aan het gezondheidscentrum en heeft ons nuttige adviezen gegeven. Hij heeft de stichting ook geadviseerd om financiële steun te verlenen aan het initiatief van bewoners van een lager gelegen dorp in de Pokali vallei om daar een gezondheidscentrum te bouwen.

Na de aardbeving in 2015 is het gezondheidscentrum dankzij vele giften van sponsoren en stichtingen gedeeltelijk aardbevingsbestendig gerestaureerd en herbouwd.